منابع کارشناسی ارشد زراعت, ارشد اصلاح نباتات, جزوه ارشد زراعت, دانلود سوالات ارشد, منابع ارشد 93,منابع دکتری 93,دکتری زراعت zeraat
دانلود سوالات دکتری 92| دانلود کلید سوالات دکتری 92|دانلود سوالات ارشد|منابع ارشد 93
برترین منابع کارشناسی ارشد کشاورزی و منابع طبیعی,آزمون 93, منابع رتبه یکی های دانشگاه تهران, سوالات آزمون ارشد, دکتری کشاورزی,دکتری منابع طبیعی, منابع آزمون دکتری کشاورزی و منابع طبیعی- ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ | ۴۵۹۸|۹۱۸|۰۹۱۸

غلات در لغت نامه دهخدا:

جمعه 11 تیر 1389

نویسنده: منابع ارشد زراعت ، ارشد اصلاح نباتات، دکتری زراعت ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹ | طبقه بندی:زراعت غلات-cereal grain crops مقاله زراعت، 

ج ِغَلًّة، به معنی درآمد هرچیزی از حبوب و نقود و جز آن ، و آمد کرایه مکان و مزد غلام و ماحصل زمین . (منتهی الارب ). رجوع به غلة شود: راهها بسته شد و ماده غلات و اقوات منقطع گشت . (ترجمه تاریخ یمینی چ 1272 ه'. ق. ص 385).

 • در گیاه شناسی تالیف حسین گل گلاب (ص 292) آمده است : غلات یا تیره گندمیان از بزرگترین تیره های نباتات تک لپه ای است و شماره جنسهای آن متجاوز از 3500 است . غلات مختلف مانند گندم و جو و برنج و تمام رستنیهایی که معمولا" آنها را علف میگویند و در چمنزارها به حالت طبیعی میرویند از این تیره محسوب میشوند، و در تمام مناطق سطح زمین میتوان آنها را یافت . گندم یکی از نمونه های کامل این تیره و دارای علائم ذیل است : ساقه آن میان تهی و بندبند است و آن را سوفار میگویند، و در هر بند آن برگی است که به غلافی مانند لوله متصل شده است و این غلاف تمام فاصله مابین دو بند را میپوشاند
 • ج ِغَلًّة، به معنی درآمد هرچیزی از حبوب و نقود و جز آن ، و آمد کرایه مکان و مزد غلام و ماحصل زمین . (منتهی الارب ). رجوع به غلة شود: راهها بسته شد و ماده غلات و اقوات منقطع گشت . (ترجمه تاریخ یمینی چ 1272 ه'. ق. ص 385).

 • در گیاه شناسی تالیف حسین گل گلاب (ص 292) آمده است : غلات یا تیره گندمیان از بزرگترین تیره های نباتات تک لپه ای است و شماره جنسهای آن متجاوز از 3500 است . غلات مختلف مانند گندم و جو و برنج و تمام رستنیهایی که معمولا" آنها را علف میگویند و در چمنزارها به حالت طبیعی میرویند از این تیره محسوب میشوند، و در تمام مناطق سطح زمین میتوان آنها را یافت . گندم یکی از نمونه های کامل این تیره و دارای علائم ذیل است : ساقه آن میان تهی و بندبند است و آن را سوفار میگویند، و در هر بند آن برگی است که به غلافی مانند لوله متصل شده است و این غلاف تمام فاصله مابین دو بند را میپوشاند و از طرف مقابل برگ شکافی دارد. ریشه های آنها نازک و افشان است و اگر ساقه ای از آنها مجاور زمین قرارگیرد از آن نیز چندین دسته ریشه افشان خارج شده درخاک فرومیریزد. گلهای گندم بر شاخه هایی که هریک سه یا چهار گل دارد قرار گرفته اند، و آنها را سنبلک نامند، و سنبلکها یک سنبله بزرگتر میسازند که آن را سنبله مرکب خوانند. هر سنبلک گندم دارای یک ساقک مرکزی است که بر روی آن سه یا چهار گل است . در پای هر ساقه از راست و چپ دو فلس است که آن را زبان گویند، و این دو زبان در انتهای خود دندانه هایی دارند. در پای هر دم گل نیز فلسی کوچکتر است که زبانک نامیده میشود، و در بغل هرگل نیز فلسی کوچکتر از آن است که زبانچه خوانده میشود. این فلسها به جای پوشش گل گندم هستند. در بالای هر دم گل قسمتهای زایای آن که عبارتند از سه پرچم و یک تخمدان قرار گرفته است ، و در بالای آن یک خامه دو شاخه شانه مانند است . همینکه آمیزش انجام گیرد زبان و زبانک زرد و پرچمها که بساک آنها سنگین است پژمرده میشوند، و تخمدان مبدل به گندمه ای میگردد که آلبومن نشاسته ای دارد و دیواره تخمدان به تخمک آن چسبیده است . چون دانه گندم خرد شود آلبومن نشاسته ای آن آرد و پوسته برون بر آن ، سبوس را تشکیل میدهند. از آنچه گفته شد چنین استنباط میشود که گندمیان گلهای بسیار ساده ای دارند که زبان و زبانک آن را فرامیگیرند، و زبانچه ای نزدیک دانه آن است . تشخیص انواع گندمیان از روی وضع زبان و زبانک و زبانچه است .انواع این تیره ها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
  اول : غلات که آنها را آرد میکنند و بعضی از آنها را مانند برنج آردنکرده به مصرف میرسانند. دوم گندمیان علوفه ای که به مصرف غذای چارپایان میرسد. اول دسته غلات ، انواع آن از این قرار است :
  1- گندم ، که مهمترین غله منطقه معتدله است . و غذای عمده انسان را تشکیل میدهد و شرح ساختمان آن در بالا ذکر شد، و مرغ که ساقه های خزنده دارد، و دانه آن کوچک ، و یکی از آفات زمینهای زراعتی است زیرا که ساقه های خزنده آن در زمینهای زراعتی به سرعت پراکنده میشودو ریشه میدواند، و اندک رطوبتی برای بقای آن کافی است . این گیاه را «زه » نیز مینامند و هرجا که آبی از زمین تراوش کند زهابی تشکیل میشود و زمین را زه زده میگویند. 2- جو، که سنبله آن ساده و شاخه های انتهای زبانک آنها دراز است . دانه های آن به زبانچه چسبیده است و در موقع روییدن در آنها دیاستازی به نام مالتازپدید می آید که نشاسته را مبدل به مالتوز میکند. اگردر این موقع دانه ها را خشکانیده آرد کنند جسمی به نام مالت ساخته میشود که آردی شیرین و زودهضم است ، درآبجوسازی مالت را مبدل به آلکل میکنند. 3- دیوک ، بسیار شبیه به گندم است ولی دانه های باریک و درازی دارد. 4- دوسر ، که سنبله های آن به هم فشرده نیست و درنقاط مرطوب و سردسیر میروید. 5- برنج ، که گلهای آن دارای 6 پرچم است و در زمینهای باتلاقی و گرم کاشته میشود. جنسهای مختلف دارد و غدای نیمی از نوع بشر است . دانه های سفیدرنگ آن را زبانچه کاملاً فراگرفته و آن را شلتوک میگویند. 6- ذرت ، که گلهای نر و ماده آن جداگانه است . گلهای ماده در بالای ساقه تشکیل سنبله های بسیار میدهند، و گلهای ماده در بغل برگها سنبله های بزرگ با یک ستون مرکزی ضخیم میسازند، و چون دانه های آن برسد پوسته های متعدد سبز روی آن را فراگرفته وکلاله های گلهای ماده از بالای آن پوسته ها بیرون است . این نوع سنبله را بلال مینامند. 7- ارزن ، که دانه های آن تقریباً کروی و براق است و در زمینهای کم قوت کاشته میشود.
  دوم : گندمیان علوفه ای ، انواع آنها بسیار زیاد ومهمترین آنها چمن است که جنسهای زیاد دارد.
  سوم : گندمیان
  صنعتی ، مهمترین انواع این دسته عبارتند از:
  1- نیشکر ، که ساقه های آن به سه متر میرسد و در مغز ساقه های آن قند بسیار است . این گیاه را در نقاط گرم و مرطوب به عمل آورده برای ساختن قند به کار میبرند.2- خیزران ، که دارای ساقه های نازک و بلند و محکم است . 3- آلفا ، که رشته های بافتنی آن زیاد است و برای کاغذسازی و طناب به کار میرود. 4- ذرت خوشه ای ، که جنسهای گوناگون دارد، مانند ذرت قند و ذرت دانه ای . 5- گور گیاه ، یا کاه مکی که خوشه های معطر دارد.
 • منابع جزوات ارشد و دکتری کلیه رشته ها "فقط تماس بگیرید  ۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲ - ۲۲۲۵۰۴۷-۰۲۸۲
  www.PhdAzmoon.com/post-554.aspx  منابع دکتری تخصصی کلیه رشته ها
  www.PhdAzmoon.com/post-556.aspx  جزوات و منابع آزمون کارشناسی ارشد کلیه رشته
  www.PhdAzmoon.com/cat-1.aspx      اخبار کنکور دکتری،دکترا
  www.PhdAzmoon.com/cat-2.aspx      اخبار کنکور کارشناسی ارشد,خبر کنکور ارشد
  www.PhdAzmoon.com/cat-3.aspx      اخبار کاردانی به کارشناسی،کارشناسی ناپیوسته
  www.PhdAzmoon.com/cat-4.aspx      اخبار دانشگاه پیام نور,خبر دانشگاه پیام نور
  www.PhdAzmoon.com/cat-128.aspx  اخبار دانشگاه آزاد اسلامی،اخبار کنکور دانشگاه آزاد
  www.PhdAzmoon.com/cat-129.aspx  اخبار دانشگاه سراسری،اخبار کنکور سراسری
  www.PhdAzmoon.com/cat-133.aspx  اخبار کاردانی پیوسته,آزمون كاردانی پیوسته
  www.PhdAzmoon.com/cat-134.aspx  اخبار کنکور کنکور فنی و حرفه ای,خبر فنی و حرفه ای
  www.PhdAzmoon.com/cat-162.aspx  اخبار کشاورزی,خبر کشاورزی,اخبار کشاورزی ۱۳۸۹
  www.PhdAzmoon.com/cat-165.aspx  اخبار دانشگاه،اخبار کلی دانشگاهها
  www.PhdAzmoon.com/cat-168.aspx  اخبار دانشگاه علمی کاربردی،خبرکنکور علمی
  www.PhdAzmoon.com/cat-169.aspx  اخبار آموزشی فرهنگی،خبرهای آموزشی و فرهنگی
  www.PhdAzmoon.com/cat-170.aspx  اخبار علمی پژوهشی،اخبار صنعت
  www.PhdAzmoon.com/cat-173.aspx  اخبار آموزش و پرورش،خبرهای اداره آموزش و پرورش
  www.PhdAzmoon.com/cat-180.aspx  پرتال اخبار دانشگاهی،استخدام پذیرش دانشجو www.PhdAzmoon.com/cat-181.aspx  اخبار دانشجویی
  www.PhdAzmoon.com/cat-182.aspx  اخبار معارف اسلامی
  www.PhdAzmoon.com/cat-183.aspx  اخبار همایش-سمینار
  www.PhdAzmoon.com/cat-184.aspx  اخبار مسابقات بین المللی - المپیاد
  www.PhdAzmoon.com/cat-185.aspx  اخبار دانشگاه بین المللی
  www.PhdAzmoon.com/cat-186.aspx  اخبار دانشگاه خارجی
  www.PhdAzmoon.com/cat-187.aspx  اخبار دانشگاه مشترک خارجی
  www.PhdAzmoon.com/cat-188.aspx  اخبار دانشگاه مجازی
  www.PhdAzmoon.com/cat-189.aspx  اخبار دانشگاه غیرانتفاعی
  www.PhdAzmoon.com/cat-190.aspx  اخبار مصوبات آموزش عالی
  www.PhdAzmoon.com/cat-192.aspx  اخبار MBA
  www.PhdAzmoon.com/cat-193.aspx  اخبار بورسیه
  www.PhdAzmoon.com/cat-194.aspx  اخبار استخدام شرکت های خارجی
  www.PhdAzmoon.com/cat-195.aspx  اخبار استخدام دیپلم،آگهی استخدام
  www.PhdAzmoon.com/cat-196.aspx  اخبار استخدام عضو هیات علمی
  www.PhdAzmoon.com/cat-197.aspx  آگهی کالا و خدمات آموزشی
  www.PhdAzmoon.com/cat-198.aspx  اخبار دانشجویان خارجی
  www.PhdAzmoon.com/cat-199.aspx  اخبار کنکور
  www.PhdAzmoon.com/cat-200.aspx  پذیرش بدون کنکور
  www.PhdAzmoon.com/cat-201.aspx  اخبار آزمون
  www.PhdAzmoon.com/cat-202.aspx  اخبار پزشکی،اخبار دانشگاه علوم پزشکی
  www.PhdAzmoon.com/cat-203.aspx  اخبار طب سنتی،اخبار داروی گیاهی

  منابع آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کلیه رشته ها
  کنکور ارشد دانشگاه آزاد کشاورزی و ارشد آزاد منابع طبیعی
  منابع آزمون كارشناسی ارشد 90 و جدیدترین اخبار آزمون ارشد 90
  منابع آزمون دکترای ۹۰ کلیه رشته ها دانشگاه سراسری نیمه متمرکز و دانشگاه آزاد اسلامی
  جزوات اساتید طراح سوال و مهم کارشناسی ارشد و دکتری کلیه رشته ها تماس بگیرید.
  منابع آزمون كارشناسی ارشد سال 90
  سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد و سراسری ۱۳۹۰
  مجموعه سوالات کارشناسی ارشد - مجموعه سوالات دکترای کلیه رشته ها
  منابع آزمون دکتری نیمه متمرکز دانشگاه سراسری ۱۳۹۰
  سوالات آزمون دکتری نیمه متمرکز کلیه رشته ها ارسال با ایمیل و پست پیشتاز
  دانلود رایگان جزوه،كتاب و سوالات کارشناسی ارشد...

  شماره تماسهای مشاوره و خرید منابع جزوات:
  ۰۹۱۸۹۱۸۴۵۹۸- ۰۹۳۲۹۴۸۷۸۶۶-۰۹۱۹۱۸۱۲۸۱۲
  مهندس آروین
  ساعات تماس:داوطلب گرامی صرفا در ساعات ذیل جهت مشاوره و قیمت تماس بگیرید"
              ۰۲۸۲۲۲۲۵۰۴۷ دفتر ساعت ۹ صبح الی  ۱۸  

  PhdAzmoon[at]gmail.com    آدرس پستی: قزوین-شهر صنعتی البرز-صندوق پستی ۱۵۳۳
  مجری آماده سازی جزوات کنکور دکتری،کارشناسی ارشد،کاردانی               
  www.PhdAzmoon.com
  مجری آماده سازی جزوات کنکور کارشناسی ارشد و کاردانی به کارشناسی  www.1az4.com

  امانت داری و اخلاق مداری
  استفاده از این خبر/مطلب فقط با ذکر منبع   "پی اچ دی آزمون
  www.PhdAzmoon.com"   مجاز است.

  www.PHDazmoon.comفروشگاه تخصصی حشرات ایران 09189184598فروش منابع و جزوات کارشناسی ارشد کلیه رشته ها و گرایشها

 • ← درباره وبلاگ  مدیر وبلاگ : منابع ارشد زراعت ، ارشد اصلاح نباتات، دکتری زراعت ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹

  ← لینکدونی

  ← طبقه بندی

  ← آرشیو

  ← لینکستان

  ← نظرسنجی

   اگر به تازگی و برای اولین بار وارد وبلاگ ما میشوید لطفا یکی از موارد زیر را تایید کنید؟  ← آخرین پستها

  ← نویسندگان

  ← ابر برچسبها

  ← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  فروش معتبرترین جزوات دکتری 92 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد و سراسری - ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹

  معتبرترین منابع و بسته های آموزشی دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاههای معروف و اساتید مهم و تاثیر گذار ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹

  فروش معتبرترین منابع و جزوات اساتید طراح سوال کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه سراسری 09191812812- 09189184598

  فروش منابع و جزوات ارشد کشاورزی و منابع طبیعی, منابع ارشد آزاد کشاورزی و منابع ارشد سراسری کشاورزی - ۲۸۱۲|۱۸۱|۰۹۱۹

   سایت منابع جزوات ارشد دکتری - جزوات کارشناسی ارشد | سوالات ارشد 91 دکتری 92 | اخبار دکتری | سوالات آزمون دکتری

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic